Vragen Leefbaar en Fractie Hengstman over winst parkeren

Vragen Leefbaar en Fractie Hengstman over winst parkeren
ALMERE – De gemeenteraadsfractie van Leefbaar Almere en de éénmansfractie Rutger Hengstman hebben vragen gesteld over de opbrengsten van betaald parkeren. Volgens de fracties gaat daar winst op worden gemaakt en dient dat geld voor het parkeren te worden gebruikt en niet, zo stellen zij, voor een Egalisatiefonds dat is opgericht om aanloopverliezen te compenseren.

ALMERE – De gemeenteraadsfractie van Leefbaar Almere en de éénmansfractie Rutger Hengstman hebben vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de opbrengsten van betaald parkeren. Volgens de fracties gaat daar winst op worden gemaakt en dient dat geld voor het parkeren te worden gebruikt en niet, zo stellen zij, voor een Egalisatiefonds dat is opgericht om aanloopverliezen te compenseren.

,,Bij de bespreking van het Raadsvoorstel Citymarketingstrategie Almere op 15 juni jongstleden heeft de ondernemersvereniging Stadscentrum Almere (OVSA) de raad erop gewezen dat deze winst nu terugvloeit naar de gemeente. De OVSA is van mening dat het in het belang is van het stadscentrum dat deze winst ook ten goede kan komen ten behoeve van citymarketing. De indieners delen dit standpunt niet. Volgens ons zou er helemaal geen sprake moeten zijn van winstneming op betaald parkeren. Wij willen daarom weten wat hierover is afgesproken”, zo schrijven de partijen in hun toelichting op de vragen.

Leefbaar en Hengstman willen nu weten door wie en op welke datum is besloten dat wanneer betaald parkeren winst maakt eerst de middelen uit het Egalisatiefonds terugbetaald moeten worden en of dit besluit door de Gemeenteraad is bekrachtigd.