Zorgorganisaties Triade en Vitree samen verder in 2018

Zorgorganisaties Triade en Vitree samen verder in 2018
Afien Spreen van Triade en Paul van der Linden van Vitree.

ALMERE - Zorgorganisaties Triade en Vitree willen vanaf 1 januari 2018 samen verder gaan. Het fusiedocument is afgerond en ligt bij de medezeggenschapsraden. Wanneer deze positief adviseren, wordt het fusiedocument aangeboden aan de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA).

ALMERE – Zorgorganisaties Triade en Vitree willen vanaf 1 januari 2018 samen verder gaan. Het fusiedocument is afgerond en ligt bij de medezeggenschapsraden. Wanneer deze positief adviseren, wordt het fusiedocument aangeboden aan de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA).

Bestuurders Afien Spreen van Triade en Paul van der Linden van Vitree kijken uit naar de intensieve samenwerking. ,,Wij willen, na akkoord van de NZA, het fusieplan na de zomer verder vormgeven”, zo laten zij weten in een gezamenlijk persbericht. ,,Door de fusie ontstaat een organisatie met een stevige positie waardoor continuïteit van zorg en kwaliteit geboden kan worden. Ook ontstaat er ruimte om nieuwe vormen van zorg te bieden. Hiermee sluiten we aan op de wensen van de gezinnen, maar ook van de gemeenten, onderwijs en zorgpartners.” De zorg zal zoveel mogelijk in de thuissituatie worden geleverd. Daar waar dat niet mogelijk is, wordt behandeling en begeleiding in een woonvorm geboden.

Triade levert gehandicaptenzorg, jeugdzorg en geestelijke gezondheidszorg. Er werken circa 1.300 medewerkers, die zorg op maat bieden aan meer dan 2500 cliënten in Flevoland en omgeving. Vitree biedt specialistische jeugdhulp aan kinderen, jongeren en gezinnen die het op eigen kracht even niet redden. Met 520 medewerkers en bijna 500 pleeggezinnen, biedt Vitree hulp aan ruim 3.000 gezinnen per jaar in Flevoland en Overijssel.

De komende maanden wordt het fusieplan nader uitgewerkt. ,,Er zullen geen gedwongen ontslagen vallen en de zorg aan cliënten wordt door de vertrouwde hulpverleners op de vertrouwde locaties geboden.”