Vragen PvdA leveren Almeerders vier ton op

Vragen PvdA leveren Almeerders vier ton op

ALMERE - De gemeente Almere heeft voor vier ton aan onterechte afwijzingen van kwijtscheldingsverzoeken hersteld. Naar aanleiding van schriftelijke vragen van de PvdA kwam men tot de conclusie dat er in 2016 en de jaren ervoor verschillende fouten zijn gemaakt.

ALMERE – De gemeente Almere heeft voor vier ton aan onterechte afwijzingen van kwijtscheldingsverzoeken hersteld. Naar aanleiding van schriftelijke vragen van de PvdA kwam men tot de conclusie dat er in 2016 en de jaren ervoor verschillende fouten zijn gemaakt.

PvdA-fractievoorzitter Jerzy Soetekouw is tevreden met deze uitkomst. ,,Voor de PvdA is het erg belangrijk dat Almeerders krijgen waar ze recht op hebben. Vorig jaar kregen wij van tientallen Almeerders het bericht dat zij een brief van de Dienst Belastingen hadden ontvangen, waarin hun verzoek tot kwijtschelding van gemeentelijke belastingen werd afgekeurd. In die brief werd geen reden voor afwijzing genoemd. Voor veel Almeerders kwam dit bericht als een volslagen verrassing, omdat een deel van hen al jaren recht had op deze kwijtscheldingen en er niets in hun situatie veranderd was.”

Na de vragen van de PvdA bleken er inderdaad fouten gemaakt te zijn. ,,In de jaarrekening van 2016 staat dat er vanwege onze vragen extra handmatige toetsingen zijn gedaan. Hierdoor zijn veel verzoeken alsnog goedgekeurd. De gegevens in de automatische toets bleken namelijk lang niet altijd actueel en betrouwbaar te zijn. De handmatige toetsen hebben voor 2016 gezorgd voor € 100.000,- aan extra kwijtscheldingen en in de jaren daarvoor nog eens € 300.000,-. Hierdoor hebben nog meer mensen gekregen waar ze gewoon recht op hadden. En daar zijn we erg blij mee.”

Het college liet na de vragen al weten dat het de manier van communiceren betreurde.