Volggroep Floriade en deel raad botsen over onderzoek stoppen

Volggroep Floriade en deel raad botsen over onderzoek stoppen
De raad is behoorlijk verdeeld over of er onderzoek moet komen naar de kosten om te stoppen met de Floriade. - Archieffoto.

ALMERE - Is een onderzoek naar wat het kost om te stoppen met de Floriade politiek of kan dat feitelijk worden bekeken? Die vraag bleef donderdagavond hangen tijdens de presentatie van het Plan van Aanpak van de Volggroep Floriade van de gemeenteraad aan de overige leden van de raad.

ALMERE – Is een onderzoek naar wat het kost om te stoppen met de Floriade politiek of kan dat feitelijk worden bekeken? Die vraag bleef donderdagavond hangen tijdens de presentatie van het Plan van Aanpak van de Volggroep Floriade van de gemeenteraad aan de overige leden van de raad.

In het plan staat dat de volggroep het onderzoek wil laten uitvoeren, maar vooral de coalitiepartijen vinden dat niet bij de taak van de groep horen. ,,Een dergelijk onderzoek is namelijk altijd politiek en volgens mij moet je dat niet willen”, zo gaf D66-fractievoorzitter Jan Lems aan. Jessica Kips, als gemeenteraadslid van GroenLinks voorzitter van de groep die uit raadsleden, fractie-assistenten en ambtelijke ondersteuning bestaat, houdt echter vooralsnog vast aan het extern laten uitvoeren van een dergelijk onderzoek. ,,De vraag leeft namelijk binnen een deel van de raad en dus zijn dat ook feiten waar je van op de hoogte moet kunnen zijn en die feiten hebben we nu niet. Vooralsnog houden wij er aan vast”, gaf Kips aan.

,,Wij zijn absoluut tegen een dergelijk onderzoek. Ik vind het geweldig voor de tegenstanders van de Floriade dat de volggroep het wil, maar volgens mij moet een volggroep dat niet willen. Het is namelijk politiek en heeft niets te maken met het verstrekken van informatie aan de raad. Ik word er achterdochtig van als tegenstanders staan te juichen”, gaf Miranda Joziasse, fractievoorzitter van de VVD, aan. ,,Het is eigenlijk heel simpel. Als je een stok vraagt om in het wiel te gooien dan ben je politiek bezig”, gaf Lems nog als bezwaar aan.

De PVV en SP, tegenstanders van de Floriade in 2022, zien een dergelijk onderzoek uiteraard wel zitten, want het zou hen munitie kunnen geven om met een voorstel te komen om de stekker eruit te trekken. ,,Maar, let wel op dat je dan echt een onafhankelijke onderzoeker inschakelt”, gaf Toon van Dijk, fractievoorzitter van de PVV, mee aan de volggroep.

Op de overige punten in het plan van aanpak was overigens weinig kritiek. Volgende week wordt er verder over het plan gesproken en dan zal er vanuit de raad ook meer duidelijkheid moeten komen over of er een onderzoek komt of niet.