Twee winnaars competitie Upcycle City Almere

Twee winnaars competitie Upcycle City Almere
Almere – Recyclingmaatschappij De Vijfhoek en het consortium Velopa – NPSP zijn beide de winnaar van de competitie Upcycling City in Almere. Dat heeft Ruud Koornsta namens de jury bekendgemaakt.

Almere – Recyclingmaatschappij De Vijfhoek en het consortium Velopa – NPSP zijn beide de winnaar van de competitie Upcycling City in Almere. Dat heeft Ruud Koornsta namens de jury bekendgemaakt.

De gemeente Almere is op zoek naar slimme oplossingen voor de grondstoffen uit de stad op weg naar een circulaire stad zonder afval. Daarom werden bedrijven gevraagd om mee te denken over circulaire oplossingen voor de reststromen. Bedrijven die innovatieve ideeën hebben over hoe zij de reststromen van de stad weer geschikt kunnen maken om te hergebruiken en om nieuwe producten te maken, misschien wel voor Almere zelf, werden door de competitie Upcycle City uitgedaagd deze plannen in te dienen.

De Vijfhoek stelt voor om samen met de overige partners (Theo Pouw BV, Millvision, Groen Gas Almere) een betoncentrale te realiseren, waardoor zij in staat zijn om recycle beton te produceren. Daarnaast produceren zij met behulp van mineraal afval en organische vezels groen beton. Er wordt geïnvesteerd in een aantal verwerkingslocaties op en rond de Vijfhoek door verschillende partijen en elkaars directe omgeving. Het betreft parallelle investeringen om zo snel mogelijk van elkaars kracht en reststromen (inclusief energie en Co2) gebruik te kunnen maken.

Het consortium Velopa – NPSP wil een bijdrage leveren aan een duurzame en prettige leefomgeving door een breed aanbod van producten voor de inrichting van de (semi-) openbare buitenruimte. Hiervoor willen zij 100% circulair straatmeubilair maken uit biobased en circulaire reststromen van Almere en omgeving. Innovatief is dat het materiaal een lange levensduur kent, waarbij de functionele eigenschappen niet achteruit gaan. Bovendien is het vormvast. Door deze toepassing zijn na aanschaf de onderhouds- en vervangingskosten lager.

De jury was erg te spreken over het innovatieve en creatieve karakter van beide plannen. Om die reden adviseert de jury het college van burgemeester en wethouders om zowel met Recyclingmaatschappij De Vijfhoek als met VelopA – NPSP in gesprek te gaan.

Redactie