Stichting Carillons Almere voelt zich tegengewerkt

Stichting Carillons Almere voelt zich tegengewerkt

ALMERE - De Stichting Carillons Almere voelt zich tegengewerkt door het Team Cultuur van de gemeente Almere. Het bestuur heeft daarom besloten dit jaar geen zomerconcerten te gaan organiseren, zo laat secretaris-penningmeester Johan Dons weten.

ALMERE – De Stichting Carillons Almere voelt zich tegengewerkt door het Team Cultuur van de gemeente Almere. Het bestuur heeft daarom besloten dit jaar geen zomerconcerten te gaan organiseren, zo laat secretaris-penningmeester Johan Dons weten.

Een van de redenen is dat het stichtingsbestuur geen gelegenheid zegt te krijgen om vrij met de nieuwe stadsbeiaardier Bauke Reitsma te spreken. ,,Ik heb hem na zijn aanstelling uitgenodigd voor een kennismaking, maar geen reactie ontvangen. Ik kreeg later wel een mail vanuit het Team Cultuur dat er een bijeenkomst wordt geregeld in een groter verband, met de beleidsambtenaar, de andere stadsbeiaardier Gerda Peters, Bauke Reitsma, het hoofd van het Team Cultuur en wij”, vertelt Dons. ,,Ik vind dat vreemd, want wij zijn een onafhankelijke stichting. Ik heb die in 2013 opgericht, omdat de gemeente Almere dat zelf zo wilde. Wij zijn dus geen marionetten van wie dan ook, maar blijkbaar zijn wij niet vrij om één op één met de nieuwe beiaardier te spreken.”

Tweede pijnpunt is dat de subsidieaanvraag voor de organisatie van Zomercarillonconcerten 2017 nog niet is goedgekeurd. ,,Dat is al sinds 2013 elke keer weer een ellenlange procedure. Ik vraag me af of andere stichtingen in Almere dezelfde problemen ervaren”, zegt Dons. ,,Half maart ontving ik weer een uitstelbrief. Men had meer tijd nodig. Vanwege alle commotie over de kwartiermelodieën van het carillon in Haven vorig jaar, de moeizame communicatie iedere keer en nu dit weer, heb ik besloten mijn subsidieaanvraag per direct in te trekken. We zullen dit jaar dus geen zomerconcerten organiseren.”

De gemeente Almere laat weten dit besluit te betreuren. ,,Op 1 maart heeft het nieuwe stadsbeiaardiersduo een frisse start gemaakt. Stichting Carillons Almere is daarop, conform eerdere afspraak, door de gemeente uitgenodigd om te praten over de samenwerking met de beiaardiers”, verklaart een woordvoerder van de gemeente. ,,De stichting heeft de uitnodiging geweigerd omdat zij slechts met een van de twee beiaardiers om de tafel wil, maar de gemeente verwacht juist dat de stichting met beide beiaardiers gaat samenwerken.” Maar volgens Dons wilde de stichting voor dit formele gesprek eerst één op één kennismaken met de nieuwe beiaardier. ,,Blijkbaar willen ze dat niet. Overigens staat in onze statuten dat wij als bestuur dè stadsbeiaardier aan tafel hebben zitten als adviseur voor de creatieve zaken. Dat was toen Frits Reynaert. Dat er nu twee gelijkwaardige stadsbeiaardiers zijn betekent wat ons betreft niet automatisch dat die ook alletwee bij ons aanschuiven. Dat is aan ons om te bepalen, want nogmaals: wij zijn een zelfstandige stichting.”

De stichting is ook vrij om te besluiten geen zomerconcerten te organiseren, zo laat de gemeente weten. ,,Maar het maakt wel dat wij ons nu als gemeente beraden in hoeverre een toekomstige samenwerking met het huidige stichtingsbestuur realistisch is”, aldus de gemeentewoordvoerder. ,,De stadsbeiaardiers denken momenteel na over een mogelijke nieuwe invulling en vorm van de zomerconcerten voor de volgende jaren.” Dons vermoedt dat hier misschien wel bewust op aan wordt gestuurd. ,,Wij vinden de gang van zaken onbegrijpelijk en vooral ook jammer. We steken altijd veel tijd en energie in het organiseren van de carillonconcerten. Door vrijwilligers wordt nu gedaan wat voorheen betaalde ambtenaren deden. Wat meer waardering in plaats van tegenwerking zou dan toch fijn zijn”, besluit hij.