Scholen gaan ook afval scheiden

Scholen gaan ook afval scheiden

ALMERE - De Almeerse Scholengroep (ASG), Stichting Prisma voor Christelijk onderwijs Almere, Van Gansewinkel en de gemeente Almere hebben donderdag de overeenkomst ‘gescheiden bedrijfsafvalinzameling’ ondertekend.

ALMERE – De Almeerse Scholengroep (ASG), Stichting Prisma voor Christelijk onderwijs Almere, Van Gansewinkel en de gemeente Almere hebben donderdag de overeenkomst ‘gescheiden bedrijfsafvalinzameling’ ondertekend.

Met de ondertekening van deze overeenkomst zetten de Almeerse Scholengroep, Stichting Prisma en de gemeente samen een goede stap op weg naar een stad zonder afval. Het is de eerste keer dat er in Nederland een overeenkomst wordt afgesloten voor het gescheiden ophalen en verwerken van bedrijfsafval. Afvalverwerkingsbedrijf Van Gansewinkel zal de gescheiden afvalinzameling gaan uitvoeren.

De gemeente benaderde de schoolbesturen om haar voorbeeld te volgen; wat je thuis doet, doe je ook op school. Het initiatief om gezamenlijk de afvalinzameling van het bedrijfsafval aan te besteden is overgenomen door Prisma en de ASG. Met deze drie partijen werd het een Europese aanbesteding. De aanbesteding heeft geresulteerd in een gunning aan Van Gansewinkel.