Raad praat over cultuur in het stadhuis

Raad praat over cultuur in het stadhuis
Eén van de insprekers was Almeerder Marc van Rooij. Zijn dossier met betrekking tot integer handelen loopt al een aantal jaar. - Foto: Almere Vandaag
ALMERE – Hoe is het gesteld met de handelswijze van de gemeente en de ambtenaren die er werken? Wie donderdagavond tijdens een bespreking van de gemeenteraad, op voorspraak van de PVV, naar de insprekers luisterde kan niet anders dan denken dat er een heleboel misgaat. Er waren namelijk negen insprekers die vooral de werkwijze van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling hekelden.

ALMERE – Hoe is het gesteld met de handelswijze van de gemeente en de ambtenaren die er werken? Wie donderdagavond tijdens een bespreking van de gemeenteraad, op voorspraak van de PVV, naar de insprekers luisterde kan niet anders dan denken dat er een heleboel misgaat. Er waren namelijk negen insprekers die vooral de werkwijze van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling hekelden.

Termen als ’corrupt’, ’onbetrouwbaar’, ’misleidend’ en ’totaal geen of eenzijdige communicatie’ werden door de insprekers gebezigd. Het gaf wethouder Froukje de Jonge, die namens het college verantwoordelijk is voor publiekszaken en HRM, zichtbaar een ongemakkelijk gevoel. Op het moment dat ze op de insprekers reageerde met ’we zijn met de meesten in gesprek’ klonken er duidelijke hoongeluiden vanuit de aanwezige Almeerders die hadden ingsproken. ,,Het zijn individuele gevallen en daar kan ik lastig op reageren, maar de meldingen met betrekking tot integriteit bespreken we tijdens de jaarrekening. Dat hebben we met u afgesproken”, zo gaf De Jonge aan de raad.

Integriteit

Chris Jansen, gemeenteraadslid van de PVV, gaf in zijn toelichting op de agendering van het onderwerp aan dat er toch ook veel goed gaat, maar dat de rode draad toch wel is dat er zich sinds 2011 ernstige incidenten hebben afgespeeld en dat als hij zou willen er zeker honderd Almeerders dergelijke verhalen zouden kunnen vertellen. ,,Ik wilde het onderwerp eigenlijk al in januari op de agenda hebben, maar dat heb ik op verzoek van het college uitgesteld naar maart. Het college kon toen ook nog niet met antwoorden komen en dus werd het uitgesteld naar nu. En vervolgens krijgen wij via de media te horen dat er een reorganisatie op stapel staat en op 11 april krijgen we een brief van het college waarin staat dat de gemeentesecretaris een veranderplan heeft opgesteld. Dat is voor mij ook duidelijk iets waarbij het niet goed gaat. Het zijn uiteindelijk bijna allemaal vraagstukken die over integriteit gaan.”

Cultuur

In dat veranderplan staat uiteraard dat er veel goed gaat, maar ook dat een versnelling nodig is van de ontwikkeling van de organisatie met betrekking tot cultuur, concernsturing en uitvoeringskracht. ,,Dit behelst onder meer het versterken van professioneel vakmanschap, het aanbrengen van meer eenheid in de beleid, organisatie en leiding, en het verhogen van het vermogen om focus aan te brengen in de ambities en deze concreet te realiseren”, zo schrijft gemeentesecretaris Richard Wielinga in de raadsbrief.

Wielinga zou donderdagavond ook reageren op de aantijgingen en zijn bevindingen nadat hij de organisatie heeft onderzocht, iets dat overigens op verzoek van het college van burgemeester en wethouders gebeurde na onder meer meerdere meldingen van integriteitsschendig en vragen over communicatie, maar daar was geen tijd meer voor. Over drie weken wordt er verder gesproken. Waarschijnlijk wordt het onderwerp dan gekoppeld aan het veranderplan van de Wielinga.