PvdA wijst College op honderden verkeerde afwijzingen kwijtschelding

PvdA wijst College op honderden verkeerde afwijzingen kwijtschelding
Almere – De communicatie vanuit het Stadhuis naar Almeerders die onterecht een afwijzing hadden gekregen op een verzoek om kwijtschelding van de gemeentelijke belasting moet anders en beter. Dat concludeert het college van burgemeester en wethouders na vragen van de PvdA in de gemeenteraad. Bij honderden Almeerders was het namelijk misgegaan. Zij kregen een onterechte afwijzing.

Almere – De communicatie vanuit het Stadhuis naar Almeerders die onterecht een afwijzing hadden gekregen op een verzoek om kwijtschelding van de gemeentelijke belasting moet anders en beter. Dat concludeert het college van burgemeester en wethouders na vragen van de PvdA in de gemeenteraad. Bij honderden Almeerders was het namelijk misgegaan. Zij kregen een onterechte afwijzing.

,,Er is sorry gezegd en het college heeft beterschap beloofd, maar duidelijk is dat we dit goed in de gaten moeten blijven houden en dat de communicatie dus duidelijk nog niet op orde is”, reageert vragensteller Jerzy Soetekouw namens de PvdA.

Het raadslid kwam begin juli achter de gemaakte fout. ,,We kregen in eerste instantie een paar brieven en klachten, maar dat werden er al snel tientallen. Nu blijkt uit de antwoorden dat het om honderden Almeerders gaat. Het heeft bij de hen om wie het gaat voor een boel onrust gezorgd. Stel je namelijk voor dat er in je persoonlijke omgeving niets is veranderd. Er wordt ook niet aangeven dat de regelgeving anders is en toch krijg je een afwijzing. Dan schrik je wel even”, verwoordt het raadslid de geluiden die hij ontving.

Het college, met wethouder Froukje de Jonge als verantwoordelijke, laat in de beantwoording duidelijk merken dat er voor de standaard brief is gekozen omdat ’de geautomatiseerde afwijzing zorgt voor een veel lagere administratieve lastendruk en het daarnaast efficiencywinst voor de gemeente op zou leveren’. ,,Dat is dus gewoon niet zo gebleken en is een fout keuze geweest. Daarnaast stond er in de brief ook niet een mogelijkheid tot beroep. Dat kan ook niet en wordt gelukkig ook aangepast. We blijven dit scherp in de gaten houden.” Almeerders die in hun ogen een onterechte afwijzing hebben gehad kunnen een nieuw verzoek indienen en dan wordt er opnieuw gekeken.