Ontwikkelaars claimen meer bouwmogelijkheden in Oosterwold

Ontwikkelaars claimen meer bouwmogelijkheden in Oosterwold
ALMERE – Vier projectontwikkelaars stapten donderdag naar de Raad van State tegen het bestemmingsplan Oosterwold van de gemeente Almere. Ze vinden dat het bestemmingsplan voor hen teveel beperkingen heeft. In Oosterwold ten oosten van Almere is 4300 hectare aangewezen voor de bouw van 15.000 woningen, bedrijven en de aanleg van veel groen en natuur.

ALMERE – Vier projectontwikkelaars stapten donderdag naar de Raad van State tegen het bestemmingsplan Oosterwold van de gemeente Almere. Ze vinden dat het bestemmingsplan voor hen teveel beperkingen heeft. In Oosterwold ten oosten van Almere is 4300 hectare aangewezen voor de bouw van 15.000 woningen, bedrijven en de aanleg van veel groen en natuur.

Grondeigenaar Bouwinvest Development heeft gronden die door de gemeente zijn aangewezen als Eemvallei. Daar stroomde volgens Almere vroeger de Oer-Eem. De vroegere loop van de rivier wil de gemeente in ere houden. Er mag niet of slechts mondjesmaat gebouwd worden. In het gebied zitten nu agrarische bedrijven. Volgens Bouwinvest is de ligging van de Oer-Eem niet bekend. Het bedrijf voelt zich benadeeld in vergelijking met andere grondeigenaren.

De ontwikkelaars AM Grondbedrijf, Heijmans en Terra vrezen beperkt te gaan worden door de bouw van het Windpark Zeewolde. De bedrijven hebben grond in eigendom bij het beoogde windpark langs de A27. In het bestemmingsplan moeten regels komen tegen de nadelige effecten van de 93 windmolens op de toekomstige woningen, vinden ze. Het windpark zelf zit niet in het bestemmingsplan Oosterwold. Daar heeft het kabinet een apart Rijksinpassingsplan voor gemaakt. De drie ontwikkelaars gaan volgende week hun zienswijzen indienen tegen het Rijksinpassingsplan voor het Windpark Zeewolde. Uitspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan Oosterwold volgt over enkele weken.