Informatiebijeenkomst over geluidsoverlast verbreding A6

Informatiebijeenkomst over geluidsoverlast verbreding A6
Intrillen van de damwanden. Foto: Rijkswaterstaat
Almere – Voor de verbreding van de A6 moeten vijf viaducten worden verbreed en zeven viaducten worden vernieuwd. Medio juli is aannemerscombinatie Parkway6 hiermee gestart. De werkzaamheden hiervoor kunnen geluidshinder veroorzaken. Om bewoners zo goed mogelijk te informeren over wanneer en waar deze werkzaamheden worden uitgevoerd organiseren Rijkswaterstaat en Parkway6 op donderdag 3 augustus van 16.00 tot 19.30 uur een inloopbijeenkomst in de keet van Parkway6 aan de Oorweg 5 in Almere.

Almere – Voor de verbreding van de A6 moeten vijf viaducten worden verbreed en zeven viaducten worden vernieuwd. Medio juli is aannemerscombinatie Parkway6 hiermee gestart. De werkzaamheden hiervoor kunnen geluidshinder veroorzaken. Om bewoners zo goed mogelijk te informeren over wanneer en waar deze werkzaamheden worden uitgevoerd organiseren Rijkswaterstaat en Parkway6 op donderdag 3 augustus van 16.00 tot 19.30 uur een inloopbijeenkomst in de keet van Parkway6 aan de Oorweg 5 in Almere.

De werkzaamheden bestaan onder andere uit het slopen van diverse viaducten, het intrillen van damwanden en het heien van funderingspalen. Met name het heien van de palen levert geluidshinder op. Het intrillen van de damwanden gebeurt door middel van een trilblok. Door het trillen wordt ruimte in de grond gemaakt waardoor de damwand naar beneden kan worden gedrukt onder het gewicht van het trilblok. Het trillen van damwanden veroorzaakt weliswaar geluid maar veel minder dan bijvoorbeeld het heien van palen. De werkzaamheden worden zowel overdag als in de nacht uitgevoerd en duren tot het einde van het jaar. Vooraf aan het werk ontvangen bewoners die in de buurt van het desbetreffende viaduct wonen een brief met meer informatie.

Visualisatie van het nieuwe viaduct. Foto: Rijkswaterstaat

Redactie