Gemeenteraad stemt schoorvoetend in met voorstel tot onteigenen Camping Waterhout

Gemeenteraad stemt schoorvoetend in met voorstel tot onteigenen Camping Waterhout
Het proces rond onteigening van de camping kan worden begonnen. - Foto: Almere Vandaag

ALMERE - De gemeenteraad heeft donderdagavond ingestemd met het voorstel om voor de tweede keer de procedure op te starten om tot de onteigening van een deel van Camping Waterhout te komen. Het stuk grond is deels nodig voor de verbreding van de snelweg A6, maar ook voor het onderliggende wegennet van de Floriade.

ALMERE – De gemeenteraad heeft donderdagavond ingestemd met het voorstel om voor de tweede keer de procedure op te starten om tot de onteigening van een deel van Camping Waterhout te komen. Het stuk grond is deels nodig voor de verbreding van de snelweg A6, maar ook voor het onderliggende wegennet van de Floriade.

Het besluit kent al een behoorlijk geschiedenis en ook donderdagavond ging het niet van een leien dakje. Het CDA wilde het voorstel namelijk toegevoegd hebben nadat er eerder op de avond over was gesproken en geconcludeerd werd dat het voldoende besproken was. Dat is normaal gesproken niet de procedure, want als er dezelfde avond nog over is gesproken, zo is de ongeschreven regel binnen de raad, dan kan er altijd nog een voorstel tot wijziging komen. De PVV was het er dan ook niet mee eens en vroeg zich af waar deze versnelling voor nodig was. Dat vroegen meerdere partijen vervolgens, maar verder dan ’het was genoeg besproken en elke week vertraging is niet goed’ kwam CDA-raadslid Johan van der Kroef niet.

Verantwoordelijk wethouder Tjeerd Herrema lichtte vervolgens op verzoek toe dat het ook zou helpen in de onderhandelingen om tot een schikking of eventuele verplaatsing te komen met de camping. ,,Er lopen onderhandelingen en de druk van een onteigeningsbesluit kan bepalen hoe die onderhandelingen verder verlopen”, zei Herrema en daarmee was het signaal dat het college haast heeft wel duidelijk. De onderhandelingen over verplaatsing verlopen namelijk nog altijd moeilijk en de druk om de gronden snel te verkrijgen neemt toe. Mochten de gronden namelijk niet tijdig volgens afspraak aan Rijkswaterstaat worden overgedragen voor de werkzaamheden, dan kan de gemeente een boete tegemoet zien die kan oplopen tot drie miljoen euro.

De PVV wilde vervolgens toch uitstel om eventueel een motie in te dienen, maar daar ging een meerderheid van de raad niet mee akkoord. ,,En dus wordt hier de democratie met voeten getreden. Ik vind dat niet kunnen”, reageerde Ans DeSumma van de SP. Een meerderheid vond dat echter niet en dus werd het voorstel toch ter stemming gebracht. De PVV vroeg vervolgens een schorsing aan van een half uur om een standpunt te kunnen formuleren. Het was tekenend voor de situatie binnen de raad, door meerdere raadsleden wordt namelijk gesproken over ’politieke spanningen’. Dat de coalitiepartijen Leefbaar Almere, VVD, PvdA, CDA en D66 en de fracties van Fractie van Dijk, GroenLinks en de ChristenUnie het voorstel vervolgens uiteindelijk steunden bracht uiteindelijk een meerderheid, maar het ging dus allemaal niet eenvoudig.

Het voorstel gaat nu naar Rijkswaterstaat. Die gaat bekijken of het voorstel goed is gedaan en stuurt het daarna door naar De Kroon. De eerste keer dat de gemeente het voorstel indiende waren er fouten gemaakt en moest het over. Herrema greep daarop fors in en kwam met een nagenoeg compleet nieuw team aan nieuwe ambtenaren die dat proces en het proces rond de gebiedsontwikkelingen bij de Floriade verder moeten begeleiden en uitwerken. Het zou een schande zijn als het proces ook dit keer niet juist is gevoerd en dus wordt er met spanning uitgekeken naar het vervolg.