Gemeente krijgt werkloze 45-plussers aan het werk

Gemeente krijgt werkloze 45-plussers aan het werk
Wethouder Froukje de Jonge (midden) zeer tevreden met het resultaat. (Foto: Almere Vandaag)
ALMERE – Het project waarbij de gemeente zich het afgelopen jaar inzette om 45-plussers met een bijstandsuitkering zoveel mogelijk aan een betaalde baan te helpen, blijkt een succes. Van de bijna 160 deelnemers heeft uiteindelijk 33 procent een betaalde baan gevonden. En dat terwijl dat percentage in 2015, toen zonder project, slechts 15 procent bedroeg.

ALMERE – Het project waarbij de gemeente zich het afgelopen jaar inzette om 45-plussers met een bijstandsuitkering zoveel mogelijk aan een betaalde baan te helpen, blijkt een succes. Van de bijna 160 deelnemers heeft uiteindelijk 33 procent een betaalde baan gevonden. En dat terwijl dat percentage in 2015, toen zonder project, slechts 15 procent bedroeg.

Op voorhand was de doelstelling van de gemeente 30 procent, maar ook dat percentage werd dus overtroffen. ,,Toen ik de resultaten zag, was ik zeer tevreden”, sprak verantwoordelijk wethouder Froukje de Jonge. ,,Voor ons is een project als dit ook geen makkie. Daarom wilden we ons nu, een jaar nadat we het project zijn gestart, verantwoorden. En dat doen we met trots, want de resultaten zijn fantastisch.”

Specifieke doelgroep

De gemeente zette in op onder andere intensieve en vooral persoonlijke begeleiding van de werkloze 45-plussers, meer maatwerk in de ondersteuning en het tegengaan van leeftijdsdiscriminatie bij werkgevers. ,,Want hoe je het ook wendt of keert, die leeftijdsdiscriminatie is er nu eenmaal”, aldus Michiel van Essen die namens de gemeente aan het project is verbonden. ,,Het betreft een heel specifieke doelgroep die we met dit project ondersteunen.” Dat erkent ook De Jonge. ,,Deze mensen zijn vaak langdurig werkloos. De effecten op hun levens zijn dan gigantisch.”

Het project werd tegelijkertijd ondersteund door een onderzoek van Hogeschool Windesheim Flevoland. Er werd gesproken met 45-plussers die in de bijstand zitten. ,,Daaruit bleek dat het hen zwaar valt om geen werk te hebben. De voornaamste redenen daarvoor zijn een structureel gebrek aan geld, beperking in eigen regievoering en aanhoudende teleurstellingen na soms honderden sollicitaties”, vertelt Fiet van Beek die het onderzoek vorig jaar heeft opgestart.

Eigen ervaring

De 52-jarige Paul Keune sprak in ieder geval uit eigen ervaring, want na ruim dertig jaar in het bankwezen werkzaam geweest te zijn, raakte hij enkele jaren geleden zijn baan kwijt. ,,Een goede cv had ik niet, omdat ik altijd bij dezelfde werkgever had gewerkt. Toen ik eenmaal moest solliciteren, kwam ik nergens aan de bak. Heel vaak werd ik niet eens uitgenodigd. Dat is een enorme deuk in je zelfvertrouwen.”

Uiteindelijk ging Keune naar de participatiefabriek, een werkervaringsproject van de gemeente en De Schoor waarbij er ook wordt ingezet om werkloze 45-plussers aan het werk te krijgen. ,,Daar hebben ze me allerlei tips gegeven en kreeg ik weer een doel. Uiteindelijk had ik binnen vijf maanden werk.”

Toekomst

Voor De Jonge zijn de resultaten in ieder geval reden genoeg om het project voort te zetten. ,,Ook aankomend jaar hopen we dan weer dertig procent van de doelgroep aan een betaalde baan te helpen. Liever trekken we het project nog breder, maar dan hebben we meer tijd en meer geld nodig. En in een tijd waarin de gemeente Almere moet bezuinigen, wordt dat nog een opgave. Daar zal de raad zich nog over buigen.”

timmoria