Deelnemers BouwExpo aan de slag met realiseren Tiny Houses

Deelnemers BouwExpo aan de slag met realiseren Tiny Houses
De deelnemers van de BouwEXPO Tiny Housing Almere. - Foto: Maarten Feenstra

ALMERE - De deelnemers van de BouwEXPO Tiny Housing zijn woensdag bekendgemaakt door wethouder Tjeerd Herrema. Zij gaan de volgende stap nemen in het realiseren van hun kleine huisje op locatie in Almere Poort.

ALMERE – De deelnemers van de BouwEXPO Tiny Housing zijn woensdag bekendgemaakt door wethouder Tjeerd Herrema. Zij gaan de volgende stap nemen in het realiseren van hun kleine huisje op locatie in Almere Poort.

Begin 2016 lanceerde de gemeente Almere en het Woningbouwatelier de ideeënprijsvraag ‘Jouw Tiny House in Almere’. De afgelopen maanden hebben de winnaars gewerkt aan de uitwerking van hun ideeën voor deze nieuwe woonvorm en het voorbereiden van de omgevingsvergunning. Die fase is nu achter de rug. De overgebleven deelnemers starten dit voorjaar, ieder in zijn eigen tempo, met de bouw of plaatsing van hun Tiny House in Poort. De publieksmanifestatie die aan de BouwEXPO is gekoppeld staat gepland in het najaar van 2017.

Twee bouwvelden

De BouwEXPO Tiny Housing Almere bestaat uit één groot en één kleiner veld en biedt ruimte aan zestien deelnemers die in totaal twintig innovatieve huisjes willen bouwen of plaatsen. Alle huisjes zijn kleiner dan vijftig vierkante meter. De kavels zijn relatief klein en variëren tussen de 18 en 100 vierkante. Op het grote bouwveld groeit de komende maanden een woonbuurtje met een enorme diversiteit in architectuur en een hoge dichtheid. Een woonalternatief voor kleine huishoudens die in de stad willen wonen.

Op het kleine bouwveld biedt de BouwEXPO Tiny Housing Almere tijdelijk ruimte aan zelfvoorzienende Tiny Houses. Deze huisjes zijn vooral bedoeld voor plekken die tijdelijk braak liggen of afgelegen gebieden waar geen aansluiting op het riool en de nutsvoorzieningen zijn.

Verder uitrollen

Almere ziet de BouwEXPO Tiny Housing als een start om deze woonvorm op grotere schaal uit te rollen in de stad. ,,Er is duidelijk vraag naar Tiny Housing en het vrije gevoel van klein wonen”, aldus wethouder Herrema. ,,Almere biedt niet alleen de ruimte voor innovatie en creativiteit op dit vlak, maar hier verkennen we de mogelijkheden om écht een serieuze bouwstroom van nieuwe betaalbare woonvormen mogelijk te maken. In Almere kan heel Nederland kennis opdoen over anders bouwen.”

De bouwplannen zijn te vinden op bouwexpo-tinyhousing.nl.