Criminaliteit in Almere verder gedaald

Criminaliteit in Almere verder gedaald
ALMERE – De criminaliteit in Almere is opnieuw gedaald. Dat blijkt uit de voortgangsrapportage over de tweede helft van 2016. ,,Het totaal aantal geregistreerde misdrijven nam af met 7 procent en tegelijkertijd verbeterde de veiligheidsbeleving van de Almeerders”, zo laat de gemeente Almere weten.

ALMERE – De criminaliteit in Almere is opnieuw gedaald. Dat blijkt uit de voortgangsrapportage over de tweede helft van 2016. ,,Het totaal aantal geregistreerde misdrijven nam af met 7 procent en tegelijkertijd verbeterde de veiligheidsbeleving van de Almeerders”, zo laat de gemeente Almere weten.

Het aantal woninginbraken nam verder af met 5 procent. De onveiligheidsgevoelens in de eigen buurt daalden van 29,4 procent naar 20,4 procent. Het aantal meldingen van jeugdoverlast nam wel toe, met 10 procent, net als het aantal meldingen van overlast door verwarde personen. De gemeente Almere zegt verder te gaan met de huidige aanpak. ,,De focus blijft liggen op het tegengaan van woninginbraken, radicalisering, geweld of vormen van overlast in wijken en buurten.”

Nieuw is dat de gemeente het protocol nazorg bij overvallen gaat invoeren, om extra aandacht te geven aan het slachtoffer. Daarnaast komen er nieuwe afspraken met partners rondom veilig uitgaan, openbaar vervoer en de aanpak van hennepteelt.

De minder zichtbare vormen van criminaliteit, zoals fraude en witwassen, gaat de gemeente steviger aanpakken door met partners informatie en analyses te delen. ,,Hierdoor kunnen effectieve interventies worden gepleegd op de criminele netwerken in de bestrijding van bijvoorbeeld drugshandel en mensenhandel.”

Fotoverslag