Cameratoezicht Kruidenwijk verlengd tot februari 2018

Cameratoezicht Kruidenwijk verlengd tot februari 2018
Burgemeester Franc Weerwind ging vorig jaar na de problemen met bewoners van de Kruidenwijk in gesprek. - Archieffoto: Bob Friedländer
Almere – Het tijdelijk cameratoezicht in de Kruidenwijk wordt verlengd tot 1 februari 2018. Dat heeft burgemeester Franc Weerwind besloten zo meldt het college van burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad.

Almere – Het tijdelijk cameratoezicht in de Kruidenwijk wordt verlengd tot 1 februari 2018. Dat heeft burgemeester Franc Weerwind besloten zo meldt het college van burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad.

Vanwege overlast van een groep jongeren en een aantal incidenten richting passerende stadsbussen op de busbaan is er sinds juni 2016 cameratoezicht bij het Lavendelplantsoen en het Saffraanplein. Dit in combinatie met andere maatregelen, zoals extra toezicht door politie en boa’s en inzet van jongerenwerk. Deze aanpak blijkt effectief te zijn. Uit de cijfers van Cameratoezicht is gebleken dat het aantal geregistreerde incidenten in de periode van 1 januari 2017 tot en met 30 juni 2017 licht is afgenomen ten opzichte van de tweede helft van 2016.

Volgens politiecijfers zijn er tussen 1 januari 2017 en 6 juli 2017 drie incidenten in de omgeving van het Saffraanplein geregistreerd en twee incidenten in de omgeving van het Lavendelplantsoen. ,,Nu het cameratoezicht een onmisbare schakel blijkt te om in dit gebied de openbare orde en veiligheid op een adequate wijze te kunnen blijven handhaven en om het veiligheidsgevoel te verhogen, heeft de burgemeester besloten om het cameratoezicht te verlengen van 1 september 2017 tot 1 februari 2018.

”, aldus het college in de brief aan de raad. ,,Met behulp van cameratoezicht kunnen strafbare feiten beter worden voorkomen en wordt de pakkans verhoogd. Ook kan cameratoezicht het veiligheidsgevoel bij bewoners vergroten. Tot slot wordt het cameratoezicht preventief ingezet, gezien de kwetsbare locaties en de overlast op de locaties zo weer kan oplaaien.”

Redactie