Almere op plek 39 in Geluksindex 50 grootste gemeenten

Almere op plek 39 in Geluksindex 50 grootste gemeenten

ALMERE - Almere staat op plek 39 in de ’Geluksindex’ van de 50 grootste gemeenten in ons land. Ede is de gelukkigste stad van Nederland. Dat blijkt uit de nieuwe Atlas voor gemeenten, die vandaag verschijnt.

ALMERE – Almere staat op plek 39 in de ’Geluksindex’ van de 50 grootste gemeenten in ons land. Ede is de gelukkigste stad van Nederland. Dat blijkt uit de nieuwe Atlas voor gemeenten, die vandaag verschijnt.

De Atlas voor gemeenten 2017 heeft als thema Geluk. De gemeentelijke Geluksindex die wordt geïntroduceerd geeft aan welk deel van de bevolking van een gemeente gelukkig is. Gemiddeld is 87 procent van de Nederlandse bevolking gelukkig en geen van de vijftig gemeenten komt onder de 80 procent. Inwoners van steden (85 procent) zijn over het algemeen minder gelukkig dan die van dorpen (89 procent). Van de vijftig grote gemeenten in de Atlas heeft Ede de meeste gelukkige inwoners (89 procent) en Rotterdam de minste, 18 procent van de bevolking is daar niet gelukkig. In Almere is bijna 85 procent van de inwoners gelukkig.

Gelukkige gemeenten zijn over het algemeen gemeenten met een aantrekkelijk woon- en leefklimaat, waar veel gezonde en werkende mensen wonen. Ongelukkige gemeenten zijn over het algemeen gemeenten met relatief veel inwoners die arbeidsongeschikt of werkloos zijn en/of een migratieachtergrond hebben. In Almere is bijna 85 procent van de inwoners gelukkig.

In de Atlas voor gemeenten worden de 50 grootste gemeenten van Nederland op 50 verschillende punten met elkaar vergeleken. Deze zijn onderverdeeld in de categorieën ‘algemene informatie’, ‘bevolking’, ‘sociaal-economische positie’ en ‘woonaantrekkelijkheid’. Kijk voor meer informatie op de website van de Atlas voor gemeenten.